Om Polemikum Juridik

Polemikum Juridik erbjuder juridiska tjänster gällande körkortsfrågor. 

Polemikum Juridik har inkassotillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Medarbetare

Profilbild Gustav Gonelius

Gustav Gonelius

Juridisk utbildning
2016-2020 - Juristexamen Stockholms universitet (examen sommaren 2020)
2014/15 - Fristående kurser i juridik 45 hp.

Publikationer
Dagens juridik 2018 - "AD:s beviskrav för avsked efter brottsligt beteende alltför högt - försvårar för arbetsgivarna"
Examensarbete 2020 - "Skäligt pris: Om prisbestämning av byggentreprenader enligt 45 § KöpL och 36 § KtjL" (tillgänglig på DiVA)