Tjänster

Pris

Polemikum Juridik erbjuder fast pris eller löpande räkning. Ärendets komplexitet och andra faktorer styr vilket pris som kan erbjudas. En kostnadsfri bedömning görs alltid i varje nytt ärende och i samband med detta presenteras ett prisförslag som du som kund får ta ställning till.

Vi strävar efter att alltid erbjuda ett fast pris i varje ärende oavsett ärendets komplexitet. Detta för att du som kund ska veta vad tjänsten i slutändan kommer kosta. 

Länk till allmänna villkor som gäller för samtliga körkortsuppdrag framgår i sidfot.

✔ Vi tillhandahåller alltid våra klienter en utbildad jurist som specialiserar sig på körkortsjuridik.

Yttrande till Transportstyrelsen

Varje ärende inleds med en kostnadsfri rådgivning. I samband med detta görs en bedömning om prisförslagen nedan går att tillämpa på ditt ärende. Vid fast pris debiteras 1295 kr/timme för eventuella tillkommande arbeten.

Mindre - Fast pris

Körkortsärende - 2 995 kr

Taxilegitimation/tillstånd - 3 995 kr

 • Telefonintervju upp till 40 min
 • Genomgång av upp till 5 A4 från Transportstyrelsen
 • Upprättande av yttrande 1-2 A4
 • Fullmakt
 • Vi skickar in yttrandet till Transportstyrelsen

Mindre passar dig som inte har tid att skriva ett eget yttrande och vill ha professionell hjälp för lägsta möjliga kostnad. Ett enklare och mindre yttrande.

Mer - Fast pris (rekommenderas)

Körkortsärende: 3 995 kr

Taxilegitimation/tillstånd: 4 995 kr

 • Telefonintervju upp till 60 min
 • Genomgång av upp till 15 A4 från Transportstyrelsen och övriga handlingar
 • 20 min reserverade för att svara på efterföljande frågor från klient
 • Hjälp med upprättande av intyg. Klient inhämtar intyg 
 • Förslag på  handlingar som kan inhämtas för att styrka omständigheter av betydelse, t.ex. för att styrka behov av körkort. Handlingarna inhämtas av klient och bilageras yttrandet. I förekommande fall ges förslag på innehåll till handlingarna.
 • Upprättande av yttrande 3-5 A4 
 • Rättslig argumentation
 • Fullmakt
 • Polemikum Juridik skickar in yttrandet till Transportstyrelsen
 • Begäran om anstånd (kan ge möjlighet att inkomma med yttrandet vid ett senare tillfälle)

Mer är det paket Polemikum Juridik rekommenderar i de allra flesta ärenden. Här får du en betydligt fylligare tjänst som inkluderar rättslig argumentation, dvs. lämpliga hänvisningar till juridisk litteratur, domstolspraxis och förarbeten av lagstiftaren. 

Mest - löpande 1295 kr/timme

För bästa möjliga service erbjuder Polemikum Juridik rådgivning till löpande räkning. Vid löpande räkning kan ett budgetpris anges för att ge klienten en uppfattning om vad slutkostnaden kommer landa på. Mest rekommenderas bland annat i mer komplicerade ärenden där det krävs utredning, t.ex. genom att handlingar från Transportstyrelsens utredning behöver inhämtas. 

Överklagande till domstol

Att överklaga ett beslut där Polemikum Juridik redan upprättat yttranden kostar 1495 kr (fast pris). I detta ingår:

 • Enklare omarbetning av yttrandet till överklagande ink. justeringar och tillkommande argumentation (max 40 min)
 • Polemikum Juridik skickar in överklagandet till Transportstyrelsen
 • Bemötande av ett eventuellt yttrande från Transportstyrelsen i domstol 1-2 A4 
 • Polemikum Juridik underrättar klient om eventuella handläggningsåtgärder i domstol

För överklaganden där Polemikum Juridik inte tidigare varit med och upprättat yttrande erbjuds fast pris paketen Mindre och Mer med en tillkommande kostnad om 500 kr.  Den tillkommande kostnaden avser att täcka tid för att besvara ett eventuellt yttrande från Transportstyrelsen i domstol samt att hålla klienten underrättat om handläggningsåtgärder i domstol. 

Behöver du hjälp med att upprätta ett yttrande till Transportstyrelsen eller överklaga ett beslut från Transportstyrelsen?