Behov av körkort i arbete: kortare spärrtid

Körkortet medför bekvämlighet och är en livsstil för många, men för vissa är det mer än så. För en del yrkesgrupper är förmågan att köra bil en absolut förutsättning för att kunna utföra sitt arbete. I detta inlägg kommer vi att utforska hur behovet av körkort i arbete kan leda till en möjlighet att korta ner spärrtiden för körkortet. Vi kommer ge tre konkreta exempel från vår verksamhet där vi lyckats hjälpa personer med stort behov av körkort i arbete att hålla nere spärrtiden. Om du behöver hjälp med att skriva ett yttrande till Transportstyrelsen står Polemikum Juridik redo för dig. Kontakta oss här.

behov av körkort i arbete

Grundläggande om spärrtider: inte bara behov av körkort i arbete som påverkar

Innan vi djupdyker i våra exempel ska vi titta på några grundläggande aspekter om spärrtiden för körkort. Spärrtiden vid ett körkortsingripande kan variera från 1 till 36 månader. I många fall finns det utrymme att påverka spärrtidens längd genom ett välskrivet och genomtänkt yttrande. Det är dock viktigt att komma ihåg att i vissa fall är spärrtiden strikt bestämd i lagstiftningen och lämnar inget utrymme för förhandling. Detta gäller till exempel vid rattfylleri och grov vårdslöshet i trafiken, där lagstiftaren ansett att en viss minimilängd på spärrtiden är nödvändig för trafiksäkerheten. Behovet av körkort i arbete är bara en av flera faktorer som kan påverka spärrtidens längd. Andra faktorer inkluderar omständigheterna kring förseelsen, där en låg trafikrisk kan bidra till en kortare spärrtid. Ett långt och fläckfritt körkortsinnehav kan också vara en förmildrande omständighet. Vi har tidigare skrivit om vilka faktorer som påverkar körkortsingripandet i detta inlägg. Dessutom ska man inte glömma att även privata behov av körkort kan leda till en kortare spärrtid. Exempelvis kan en ensamstående förälder som behöver köra barn till skola och fritidsaktiviteter, eller en person som bor i en avlägsen ort utan tillgång till kollektivtrafik ha starka skäl för att få en reducerad spärrtid. Varje fall är unikt och det är viktigt att alla relevanta omständigheter lyfts fram i ett yttrande till Transportstyrelsen. Nu när vi har gått igenom dessa grunder ska vi låt titta på tre konkreta fall där vi på Polemikum Juridik framgångsrikt har hjälpt våra klienter att få ner spärrtiden för sitt körkort.

Exempel 1: Fältmekaniker och egenföretagare med fortkörning

I vårt första exempel granskar vi ett fall med en fältmekaniker och egenföretagare som stoppades för fortkörning då han körde 54 km/tim på en sträcka med hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Denna överträdelse riskerade att slå hårt mot hans verksamhet eftersom hans arbete krävde dagliga besök på arbetsplatser belägna långt ifrån allmänna transportmedel. Situationen var extra kritisk då han inte hade någon anställd som kunde ta över arbetet under hans frånvaro.

Som fältmekaniker specialiserade han sig på underhåll av entreprenadmaskiner såsom hjullastare och grävmaskiner. Hans arbetsfordon var alltid kopplat till ett flak fullpackat med tunga och skrymmande verktyg och reservdelar. Detta kunde omöjligen transporteras med kollektivtrafik. Hans arbetsdagar var långa och han körde ungefär 50 mil om dagen.

Vi framställde ett noggrant och övertygande yttrande som tydligt beskrev hans beroende av körkortet för att utföra sitt arbete. Vi lyckades framgångsrikt argumentera för en minimering av spärrtiden. Resultatet blev att spärrtiden begränsades till den lagstadgade miniminivån på en månad.

Exempel 2: Transport- och flyttföretagare med överskriden totalvikt

I vårt andra exempel möter vi en transport- och flyttföretagare som hamnade i en tuff situation efter att ha överskridit tillåten totalvikt på sitt fordon med 32%. Med små marginaler i sin verksamhet stod hans företags överlevnad på spel vid ett längre körkortsingripande. Hans yrkesroll krävde dagligen körkort. Företaget tillhandahåller tjänster över hela Sverige och ibland även internationellt – allt att uppfylla sina kunders önskemål.

I yttrandet framhöll vi noggrant och tydligt hans kritiska behov av körkort för att leda och genomföra företagets flyttuppdrag. Varje dag utan körkort innebar signifikanta förluster för företaget och hans personliga ekonomi var intimt sammanflätad med företagets framgång.

Trots den allvarliga överträdelsen lyckades vi genom ett välskrivet yttrande hålla spärrtiden till den lagstadgade miniminivån på en månad. Denna minskning av spärrtiden var helt avgörande för att förhindra ekonomiska förluster och potentiell konkurs för företaget. Ärendet bekräftar vikten av att noggrant framställa sitt behov av körkort i arbete.

Exempel 3: Festivalarbetare med fortkörning och för kort avstånd

I vårt tredje exempel fokuserar vi på en festivalarbetare som blev stoppad för fortkörning då han körde 157 km/tim på en väg med en hastighetsbegränsning på 110 km/tim. Dessutom hade han för kort avstånd till framförvarande bil. Normalt skulle en sådan förseelse sammantaget leda till en spärrtid på minst tre månader men genom vår insats kunde spärrtiden reduceras till två månader.

Som festivalarbetare arbetade han vid flera stora musikevenemang. Under festivalsäsongen ansvarade han för viktiga logistiska uppgifter, som att transportera utrustning och personal mellan olika platser. För att utföra detta arbete effektivt var körkortet en absolut nödvändighet. Utan möjligheten att köra skulle han inte kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt vilket ytterst skulle påverka hela evenemangets genomförande.

I vårt yttrande betonade vi hur kritiskt hans körkort var för hans arbete under festivalsäsongen. Det var viktigt att han hade den rörligheten och flexibilitet som körkortet ger för att möta de krav som ställdes på honom. Tack vare vår argumentation kunde vi framgångsrikt bidra till en reducerad spärrtid.

Avslutning – Behov av körkort i arbete

Som vi har sett i dessa exempel kan det vara avgörande att lyfta fram behovet av körkort i arbete när man argumenterar för att minska spärrtiden i ett körkortsärende. Även om detta inte alltid är en avgörande faktor har det i många fall visat sig vara betydelsefullt. Dessa tre fall illustrerar även mångfalden av yrken där ett körkort är oumbärligt och betonar hur viktigt det många gånger är för yrkesutövningen.

Det är viktigt att komma ihåg att det enklaste sättet att undvika ett körkortsingripande alltid är att köra säkert och följa trafikreglerna. Att hålla sig inom lagens ramar är det bästa sättet att säkerställa att du kan fortsätta ditt arbete och ditt dagliga liv utan onödiga avbrott.

Om du ändå skulle hamna i en situation där ditt körkort är hotat på grund av trafikförseelser står vi på Polemikum Juridik redo att bistå med ett välformulerat yttrande. Vi har erfarenheten och expertisen att framhäva relevanta omständigheter i ditt ärende och arbetar för bästa möjliga utfall. Vi försöker att alltid erbjuda ett fast pris så att du vet vad det kommer att kosta. Tveka inte att kontakta oss för professionell rådgivning och stöd.

Fast pris yttrande till Transportstyrelsen
– från 2995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här