Är det möjligt att påverkar ett körkortsingripande?

För att hinna med arbetet och vardagen är det många som inte följer trafikreglerna. I värsta fall kan en överträdelse leda till att körkortet återkallas. Eftersom många är helt beroende av sitt körkort kan det vara helt förödande att bli av med körkortet. För den som använder körkortet i arbetet kan ett återkallat körkort leda till uppsägning och att den privata ekonomin rasar samman. Det kan även bli svårt att få ihop det sociala livet med körningar av barnen till skola, fritidsaktiviteter m.m. Att ta hjälp av en jurist för att skriva ett yttrande inför beslut om körkortsingripande kan många gånger leda till ett mildare beslut.

körkortsingripande

 

Om du blir stannad av polisen för att du har kört för fort, inte stannat för gående vid ett övergångsställe eller brutit mot någon annan trafikregel som du som trafikant ska följa finns det en risk att polisen utfärdar en ordningsbot på plats. Om du godkänner ordningsboten betraktas det på samma sätt som en dom som vunnit laga kraft. Det är många som tror att det går att komma lindrigare undan om ordningsboten godkänns på plats när polisen utfärdar den. Det stämmer inte. När väl ordningsboten har godkänts och bötern betalats kan det dimpa ned ett brev från Transportstyrelsen där det framgår att myndigheten överväger att ingripa mot ditt körkort. 

 

Alla trafikförseelser leder inte till ett körkortsingripande. Förseelser som kan anses som ringa lämnas utan ingripande. Från praxis kan nämnas ett fall där en person hade godkänt en ordningsbot för att lastsäkringen inte skett på rätt sätt. Ingen påtaglig trafikfara förelåg emellertid och föraren kom därför undan utan körkortsingripande. Ett körkortsingripande innebära att du tilldelas en varning eller att körkortet återkallas. Att körkortet återkallas innebär inte att det försvinner för alltid. När körkortet återkallas bestäms en spärrtid som kan vara allt från en månad upp till tre år. Låt säga att du blir stannad av polisen för att du har kört i 141 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 110 km/h. Detta leder för det första till att du får en ordningsbot på några tusen kronor. Senare kan du få ett beslut från Transportstyrelsen där myndigheten väljer att återkalla ditt körkort med en spärrtid på två månader. 

 

För att du ska komma undan med en varning krävs det att det föreligger särskilda skäl. Det Transportstyrelsen tittar på när de ska avgöra om särskilda skäl föreligger är dels omständigheterna vid förseelsen, dels körkortsinnehavarens personliga förhållanden. När det gäller omständigheterna vid förseelsen har det betydelse vilken typ av förseelse som inträffat samt den konkreta trafikfaran som förelåg vid överträdelsen. Att hänsyn tas till den konkreta trafikfaran innebär att samma typ av överträdelse kan leda till helt olika påföljder. Vid en hastighetsöverträdelse där det finns barn och mycket folk och sikten är dålig kan dessa förhållanden leda till en återkallelse medan det kan gå att komma undan med en varning om det inte finns några människor i området och sikten är god. Med körkortsinnehavarens personliga förhållanden avses tidigare skötsamhet i trafiken och körkortsinnehavarens behov av körkort. Den som har haft körkort länge utan att ha några tidigare förseelser har bättre chans att komma undan med en varning än en person som bara har haft körkortet ett par år och har en trafikförseelse noterad sedan tidigare.

 

För att en person ska komma undan med en varning två gånger i rad när förseelserna inträffar med ett par års mellanrum krävs starka skäl. I regel återkallas körkortet den andra gången. När det gäller förarens personliga behov av körkortet är det framförallt när körkortet används i arbete som fått genomslag i praxis. En yrkesförare som kör flera tusen mil om året har därför större chans att komma undan med varning än en person som hyr en bil då och då för en semesterresa.

 

Innan Transportstyrelsen ingriper mot ditt körkort har du möjlighet att yttra dig. Du ska då ange alla omständigheter som kan vara till din fördel. Om yttrandet är välformulerat och genomtänkt kan det finnas en möjligheter att komma undan med en kort spärrtid, en varning eller utan ingripande överhuvudtaget. Om körkortet har stor betydelse för dig kan det vara värt att ta hjälp av en jurist för att formulera ett yttrande. Ett beslut från Transportstyrelsen kan även överklagas till förvaltningsrätten – och för den som är ovan vid domstolsprocessen kan det vara värt att ta hjälp för att förbättra chansen att nå framgång. Det är en vanlig missuppfattning att det kan vara farligt att överklaga eftersom att domstolen skulle kunna förvärra situationen med exempelvis en längre spärrtid. Så är emellertid inte fallet.

Riskerar du körkortsingripande pga. fortkörning? Då bör du läsa vårt blogginlägg om körkortsåterkallelse vid fortkörning. Vi har också skrivit särskilda inlägg om bland annat olovlig körning och vårdslöshet i trafik.

Läs mer: Prop 1997/98:124, Brott mot trafikförordningen (1998:1276) bilaga 1, Trafikkommentarer, RÅ 1999 ref. 61

Fast pris – yttrande/överklagande körkortsärende: från 2495 kr ink. moms*

*Du kan läsa mer om våra tjänster och priser här

Behöver du hjälp med yttrande eller överklagande ang. körkortsingripande? 

Riskerar du ett körkortsingripande?