Föreläggande om läkarintyg – Om påverkan för körkort

Transportstyrelsen ansvarar för att säkerställa att de som har körkort är medicinskt lämpliga och inte utgör någon trafikfara. Poängen med detta är självklart att minimera antalet olyckor och skapa en säker trafikmiljö. I sitt utredningsarbete har Transportstyrelsen möjlighet att kräva – eller ”förelägga” dig som det mer formellt heter – att du inkommer med läkarintyg som styrker att du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Tyvärr är det ofta väldigt besvärligt att lämna läkarintyg och dessutom kan det vara förenade med höga kostnader. Transportstyrelsen måste därför ha fog för att utfärda ett föreläggande om att lämna läkarintyg. Ibland finns det möjlighet att påverka. Om du behöver hjälp med att skriva ett yttrande eller överklaga ett beslut i ett medicinskt ärende kan du ta kontakt med Polemikum Juridik.

År 2021 återkallades 4 302 körkort på grund av att körkortshavaren ej lämnat in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Hur många av dessa återkallelser som fördelar sig på de som inte lämnat läkarintyg, respektive de som inte lämnat bevis om godkänt förarprov framgår inte av Transportstyrelsens statistik. 

Föreläggande om läkarintyg – Transportstyrelsens utredningsåtgärd

Vi har i ett tidigare blogginlägg belyst problematik kring medicinska hinder för körkort. I detta inlägg fokuserar vi specifikt på föreläggande om läkarintyg. Ett viktigt redskap i Transportstyrelsen verktygslåda i medicinska ärenden är att kunna förelägga om läkarintyg. Detta innebär att Transportstyrelsen skickar hem ett brev till dig där du ombeds att inkomma med ett läkarintyg inom en viss tid. Följer du inte ett sådant föreläggande är det i sig grund för att återkalla körkortet. Det är alltså ingen bra idé att ignorera föreläggandet i hopp om att till exempel undvika en medicinsk återkallelse eller för att spara pengar.

Ett föreläggande om att lämna läkarintyg kan inte överklagas direkt utan först i samband med beslut i ärendet. Däremot kan Transportstyrelsen dra tillbaka sitt föreläggande om det framkommer uppgifter om att föreläggandet utfärdats på helt felaktig grund. Det kan alltså vara värt att undersöka om Transportstyrelsen verkligen har fog för att förelägga dig om att lämna läkarintyg och direkt påpeka eventuella tveksamheter för din handläggare. 

Återkallelse och avslag på ansökan om körkortstillstånd

Transportstyrelsen kan förelägga dig om att inkomma med läkarintyg i samband med att du ansöker om körkortstillstånd, men även när du har fått körkort. Att inte följa ett föreläggande om att lämna läkarintyg kan i den förstnämnda situationen resultera i ett avslag på ansökan om körkortstillstånd, och i den senare situationen till att körkortet återkallas. Ett körkortstillstånd och ett körkort kan även gälla med villkor om att lämna läkarintyg med viss regelbundenhet. Att inte lämna läkarintyg i enlighet med de villkor som gäller för körkortet kan även det leda till återkallelse. 

Vid återkallelse på grund av att en person inte följt ett föreläggande om att inkomma med läkarintyg bestäms ingen spärrtid. Det är heller inte möjligt att tilldelas en varning. 

Läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd

Du behöver ett giltigt körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Det gäller både första gången du tar körkort eller om du redan har körkort men ska ta en ny körkortsbehörighet. Om du tidigare fått körkortet återkallat mer än 12 månader behöver du ta om körkortet och behöver då först och främst beviljas körkortstillstånd. 

När du ansöker om körkortstillstånd kommer Transportstyrelsen utreda dina medicinska förutsättningar för att ha körkort av trafiksäkerhetsskäl. En sådan utredning kan leda till att Transportstyrelsen förelägger dig om att du ska lämna läkarintyg för att beviljas körkortstillstånd. Lämnar du då inte läkarintyg får du inget körkortstillstånd.

Exempel – körkort efter drograttfylleri

En person fick körkort återkallat under 12 månader på grund av drograttfylleri. Vid återkallelse på grund av rattfylleri måste man alltid ansöka om körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. I samband med ansökan om körkortstillstånd inledde Transportstyrelsen en medicinsk utredning för att ta reda på om personen var medicinskt lämplig att ha körkort. Av utredning framgick att personen hade använt cannabis vid drograttfyllan och i samband med detta även olovligen innehaft en viss mängd cannabis. Vidare hade Transportstyrelsen läst sig till att personen i polisförhör uppgett att hen använt marijuana under många år på grund av ryggproblem. 

På grund av dessa iakttagelser skickade Transportstyrelsen ut ett föreläggande om att lämna läkarintyg till personen. I brevet framgick att personen var tvungen att lämna läkarintyg för narkotika. Detta innebar i det aktuella fallet att personen var tvungen att lämna sex prover för cannabis spridda under en observationstid på sex månader. Samtliga prover skulle lämnas under övervakning. Dessutom skulle ett intyg skrivas av en specialistläkare i antingen psykiatri eller i missbruksfrågor. Intyget skulle innehålla en redogörelse för att personens användning av cannabis.

Föreläggandet medförde i det aktuella fallet att körkortet kunde erhållas först flera månader efter att spärrtiden på grund av drograttfyllan löpt ut. De planer personen hade gjort för att kunna börja arbeta igen på sitt gamla arbete (där det krävdes körkort) gick i stöpet. Personen hade inget annat alternativ än att lämna proverna och inhämta intyget – annars skulle ansökan nämligen komma att avvisas.

Kostsamt och besvärligt att lämna läkarintyg

Att skaffa läkarintyg kan vara omständligt, ta lång tid och dessutom bli kostsamt.  Om Transportstyrelsen vid sin utredning kan läsa sig till att du har tidigare problem med droger eller alkohol kan Transportstyrelsen kräva att du lämnar flera prover för narkotika och alkohol under en längre observationstid som faktiskt pågå i upp till två år. Det kan kännas som en evighet. Det kan kosta över 1000 kronor att lämna ett enskilt prov för alkohol eller droger. Priserna varierar något vid en sökning på nätet. Proverna är alltså dyra och du får bekosta dem själv. Det förekommer att en del arbetsgivare hjälper till att bekosta proverna som en del i den anställdes rehabilitering. En del prover ska lämnas under övervakning.

Ej möjligt överklaga ett föreläggande direkt

Det finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga ett föreläggande om att lämna läkarintyg direkt, utan det är först när det finns ett beslut i ärendet som det är möjligt att överklaga. Om ett föreläggande har skickats ut utan att det finns fog för det kan Transportstyrelsen dock vidta självrättelse genom omprövning. Det är alltså möjligt att påverka ett föreläggande, men det krävs att du är aktiv och upplyser din handläggare om varför Transportstyrelsen inte har rätt att förelägga om läkarintyg. Eftersom det kan ta flera månader att inhämta ett läkarintyg kan situationen bli besvärlig och det kan vara värt att undersöka om Transportstyrelsen verkligen har fog för att utfärda föreläggandet. 

Anstånd – möjlighet att inkomma med läkarintyget senare

Om du inte har möjlighet att inkomma med läkarintyget inom utsatt tid kan du begära anstånd. Detta innebär att du helt enkelt får möjlighet att lämna läkarintyget lite senare. En del tycker det låter besvärligt att “begära anstånd”, men det är faktiskt väldigt enkelt. Du behöver bara höra av dig till din handläggare och fråga om det går bra att lämna läkarintyget vid ett senare tillfälle. Transportstyrelsen beviljar ofta anstånd i någon vecka utan att man behöver uppge några särskilda skäl. För att få anstånd under en längre tid än så krävs att man verkligen uppger några godtagbara skäl. När du ansöker om anstånd är det bra om du kontrollera att handläggaren verkligen gör en notering i ärendet om det nya datumet.

Behöver du hjälp?

Om du vill ha professionell juridisk hjälp i ett medicinskt körkortsärende kan du vända dig till Polemikum Juridik. Vi specialiserar oss på körkortsjuridik och har stor vana av att agera ombud mot Transportstyrelsen. De som vänder sig till Polemikum Juridik har en sak gemensamt och det är att de alla har ett väldigt stort behov av körkort. Vi arbetar nästan uteslutande med fasta priser så att du som klient ska känna dig trygg med vad det kommer kosta i slutändan. Tack vare en hög grad av specialisering kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Ta kontakt med oss här. Läs mer: Transportstyrelsen om medicinska krav, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Fast pris körkortsärende – yttrande/överklagande
– från 2995 kr ink. moms*

*Läs mer om våra tjänster och priser här

Behöver du hjälp i ett körkortsärende? 

Behöver du hjälp med att skriva ett yttrande eller att överklaga? 

Detta inlägg har 3 kommentarer

Kommentarer är stängda.